Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 maart 2021, SKGZ202001322

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Schadevergoeding is mogelijk als de ziektekostenverzekeraar aansprakelijk is voor de schade. Aan deze eis wordt niet voldaan.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op een PGB vv. De aanvraag is afgewezen. Tijdens de procedure bij de commissie heeft de ziektekostenverzekeraar besloten verzoekster in plaats daarvan een machtiging te geven voor niet-gecontracteerde wijkverpleging. Verzoekster is hiermee akkoord, maar vordert van de ziektekostenverzekeraar een schadevergoeding. De schade bestaat uit de kosten die de indicerend wijkverpleegkundige heeft gemaakt om verzoekster te kunnen bijstaan tijdens de klachtprocedure. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard het entreegeld van € 37,-- te vergoeden. De overige schade wijst hij af met een beroep op artikel 1.11 van de voorwaarden van de zorgverzekering en artikel 4.6.g van het 'Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging' van de ziektekostenverzekeraar. De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar niet onzorgvuldig of onbehoorlijk heeft gehandeld, zodat hij niet aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het verzoek tot schadevergoeding wordt daarom afgewezen.