Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2009.01908

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

EU/EER, Geneeskundige zorg, tweede operatie bij residuele osteofyt, dezelfde zorgvraag, complicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen