Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 april 2021, SKGZ202001379

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 8 april 2021
De ziektekostenverzekeraar moet aan de hand van de ingediende nota's de hoogte van de vergoeding kunnen vaststellen.

Verzoekster heeft voor enkele door haar ingediende nota's geen vergoeding ontvangen van de ziektekostenverzekeraar. In de voorwaarden van de zorgverzekering is bepaald dat een nota voldoende gespecificeerd moet zijn. De in geding zijnde nota's voldoen niet aan deze voorwaarde. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden originele nota's terug te sturen. Hierover is niets geregeld in de voorwaarden van de zorgverzekering. Bovendien is het belang dat de verzekeraar erbij heeft de nota's niet terug te sturen groter dan dat van verzoekster.