Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 mei 2022, 2022006325, SKGZ202100577

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, brug in de bovenkaak,
hartoperatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: