Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201901390

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020

De commissie heeft besloten dat de ziektekostenverzekeraar alsnog een hulphond aan verzoeker moet verstrekken.
Verzoeker heeft bij de zorgverzekeraar een hulphond aangevraagd om hem te ondersteunen bij allerlei activiteiten. Hierdoor zou zijn zelfredzaamheid worden vergroot, en zijn echtgenote (die mantelzorg aan hem verleend) worden ontlast. De zorgverzekeraar vindt de verstrekking van een hulphond in het geval van verzoeker niet doelmatig.
Verzoeker heeft in de procedure aannemelijk gemaakt dat hij redelijkerwijs is aangewezen op een hulphond. Verstrekking van dit hulpmiddel is geïndiceerd en doelmatig. De ziektekostenverzekeraar heeft een en ander onvoldoende weersproken.