Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202000497

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

Verzoeker maakt aanspraak op een tandheelkundige behandeling in Duitsland. Dit vanwege ernstige klachten aan zijn gebit. Deze klachten worden onder meer veroorzaakt door gebitsslijtage.
De commissie overweegt dat bij verzoeker sprake is van gebitsslijtage, maar deze slijtage vormt geen ernstige aandoening van het tand- kaak-mond-stelsel. Ook anderszins is niet gebleken van een (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.