Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 februari 2019, SKGZ201800089

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019

EU/EER, geneeskundige zorg, hypertherme intraperitoneale
chemotherapie bij ovariumcarcinoom (OVHIPEC), stand wetenschap en
praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek toegewezen