Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Niet-Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202101169

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 4 oktober 2021

Noch op grond van de wet noch op grond van de verzekeringsovereenkomst is de
ziektekostenverzekeraar gehouden de door de Thaise overheid verlangde State of insurance
af te geven.