Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201900866

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoekster een machtiging gegeven voor fysiotherapie op grond van de zorgverzekering in verband met de behandeling van lymfe-oedeem. Dit betreft een machtiging voor bepaalde tijd. Hiermee is verzoekster het niet eens. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar een machtiging voor bepaalde tijd mag afgeven, ook als sprake is van een chronische aandoening. Het is namelijk niet uit te sluiten dat na verloop van tijd de dekking of de voorwaarden van de zorgverzekering veranderen, of dat er zich een wijziging voordoet in de feitelijke situatie van verzoekster.