Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201801845

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoeker maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van nog uit te voeren tandheelkundige behandelingen aan zowel de onder- als de bovenkaak. Wat betreft de onderkaak adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek omdat er geen aparte behandeling nodig is om het functieprobleem op te lossen. Voor de bovenkaak heeft de ziektekostenverzekeraar een machtiging afgegeven voor reparatie met composiet. Voor zover verzoeker de voorkeur geeft aan porselein wijst de commissie dit verzoek af omdat het gebruik van porselein niet doelmatig is.