Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ202001045

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 21 januari 2021
Als een geneesmiddel niet onder het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar valt, mag de zorgverzekeraar de verstrekking hiervan niet zonder meer afwijzen op de grond dat een goedkoper alternatief beschikbaar is.

Verzoekster is na een zeer ernstige allergische reactie op het middel Furabid (nitrofurantoïne) angstig voor het wisselen van medicatie. De zorgverzekeraar wil de door haar gewenste varianten van metformine, simvastatine en esomeprazol niet laten afleveren. Simvastatine en esomeprazol vallen onder het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. Voor metformine bestaat een goedkoper alternatief.
De commissie overweegt dat niet is gebleken dat verzoekster allergisch is voor één van de hulpstoffen in de door de zorgverzekeraar aangewezen varianten van simvastatine en esomeprazol. Daarom heeft zij geen aanspraak op aflevering van de niet-preferente varianten van deze beide middelen. Anders is dit voor metformine, dat niet valt onder het preferentiebeleid. De zorgverzekeraar had daarom niet zonder meer de verstrekking hiervan mogen weigeren.