Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201900417

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoeker heeft problemen met zijn huidige huisarts en stelt te willen veranderen van huisarts. Hierbij verwacht hij hulp van de zorgverzekeraar. Verzoeker is niet tevreden over de hulp. Anders dan verzoeker meent, reikt de zorgplicht van de zorgverzekeraar niet zo ver dat verzoeker op voorhand verschillende opties moeten worden geboden. Het is aan verzoeker te besluiten of hij inderdaad wil worden uitgeschreven bij de huidige huisarts en na te gaan bij welke andere huisarts hij wil en kan worden ingeschreven. Dit vloeit voort uit het karakter van de restitutieverzekering. Als de huidige huisarts weigert verzoeker te behandelen - en hij verstoken dreigt te raken van verzekerde zorg - kan hij een beroep doen op de bemiddeling door de zorgverzekeraar. Wordt deze geweigerd, dan is pas sprake van schending van de zorgplicht.