Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 augustus 2020, SKGZ202000748

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 augustus 2020
Datum publicatie: 28 augustus 2020
De commissie beslist dat het niet aan de ziektekostenverzekeraar is te wijten dat verzoeker geen kennis heeft genomen van de wijzigingen in de aanvullende ziektekostenverzekering.

Verzoeker heeft pas begin 2020 geconstateerd dat orthodontie niet meer is opgenomen in de aanvullende ziektekostenverzekering. Hij stelt dat de ziektekostenverzekeraar hem niet - tijdig - heeft geïnformeerd over de wijzigingen in de dekking. De ziektekostenverzekeraar voert aan dat verzoeker in 2014 heeft aangegeven op digitale wijze te willen communiceren. Verzoeker is daarom via de digitale omgeving geïnformeerd over de betreffende wijzigingen, en dit is tijdig gebeurd.
De commissie overweegt dat de gevolgen van het niet openen van de berichten in de digitale omgeving voor risico van verzoeker zijn.