Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 augustus 2020, 2020031279, SKGZ202000176

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 7 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vier implantaten, hypodontie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020