Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 september 2021, SKGZ202001887

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Verzoekster moet het verplicht en vrijwillig eigen risico 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Verzoekster heeft in de periode van 5 februari 2020 tot en met 16 maart 2020 GGZ-zorg gehad. Zij bestrijdt niet dat de zorg door haar is genoten, maar wel het tarief dat voor deze zorg is gedeclareerd. Door de zorgaanbieder is een DBC-code gebruikt voor zorg 'vanaf 250 tot en met 799 minuten', terwijl er voor 285 minuten aan zorg is geleverd. Dit betekent een overschrijding met slechts 35 minuten met als gevolg dat er een veel hoger bedrag is gedeclareerd. Over dit gevolg is verzoekster vooraf noch door de zorgaanbieder noch door de ziektekostenverzekeraar geïnformeerd.
De commissie overweegt dat zij niet bevoegd is te oordelen over de juistheid van de door de zorgaanbieder ingediende declaratie. Alleen kan worden beoordeeld of voor de ziektekostenverzekeraar aanleiding bestond bij de zorgaanbieder aan te dringen op een correctie van de nota. De commissie oordeelt dat hiervoor geen aanleiding bestond. Dit omdat door de zorgaanbieder 285 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd is besteed. Dit valt binnen de door de zorgaanbieder gedeclareerde DBC. Omdat het eigen risico 2020 nog niet was vol gemaakt mocht de ziektekostenverzekeraar de betreffende nota verrekenen met het verplicht en vrijwillig eigen risico van verzoekster.