Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 januari 2021, SKGZ202000347

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 7 januari 2021
De aangevraagde voedselintolerantietest valt niet onder de dekking van de zorgverzekering. Het betreft geen zorg zoals huisartsen of medisch specialisten die plegen te bieden. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking. Toepassing van de verzekeringsvoorwaarden leidt niet tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is In de beslissing niet opnieuw coulance toe te passen kan de commissie niet treden.

Tussen partijen is in geschil of verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van de in 2019 aangevraagde voedselintolerantietest. Verzoeker heeft de commissie ook verzocht te kijken naar de redelijkheid en billijkheid van zijn verzoek. Vergoeding van de voedselintolerantietest voorkomt in zijn geval veel ellende en zorgkosten. De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat het voedselintolerantieonderzoek niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is.
De commissie overweegt dat de zorgverzekering geen dekking biedt voor de onderhavige voedselintolerantietest, omdat dit onderzoek geen zorg is zoals huisartsen of medisch-specialisten plegen te bieden. Ook de aanvullende ziektekostenverzekering biedt hiervoor geen dekking. Het weigeren van vergoeding vanwege het ontbreken van dekking, is naar het oordeel van de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. De commissie kan het verzoek niet inwilligen op basis van coulance. Niet gebleken is dat de beslissing geen coulance toe te passen niet in lijn is met het coulancebeleid van de ziektekostenverzekeraar of dat hij in een gelijk geval wél coulance heeft toegepast. In 2016 is coulance toegepast vanwege onjuiste informatievoorziening door de ziektekostenverzekeraar. Dit is in 2019 niet aan de orde.