Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,21 maart 2018,SKGZ201701211

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2018
Datum publicatie: 23 maart 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB),
betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.36 Rzv, 6:248, tweede lid, BW, verzoek afgewezen