Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 oktober 2020, 2020035279, SKGZ202000497

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, mondzorg, plaatsen kronen, gebitsslijtage
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.