Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 oktober 2020, 2020033796, SKGZ202000374

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgplan
volgens voorwaarden V&VN
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019