Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201902035

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Ten behoeve van verzoeker is bij de rechtsvoorganger van de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een implantaatbehandeling. De commissie overweegt dat het implantaten ten behoeve van een volledige gebitsprothese betreft en dat bij verzoeker geen sprake is van een ernstig geslonken kaak. Hij heeft daarom geen (verzekerings)indicatie voor de behandeling en geen aanspraak op vergoeding hiervan ten laste van de zorgverzekering.