Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 september 2020, SKGZ202000616

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2020
Datum publicatie: 17 september 2020
Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor een operatie aan de rug in Duitsland, zodat de ziektekostenverzekeraar de kosten hiervan niet hoeft te vergoeden

Verzoekster kampt al jaren met rugklachten en heeft zich voor de behandeling hiervan tot verschillende artsen gewend in Nederland en Duitsland. De artsen in Nederland zagen geen aanleiding voor een operatieve ingreep, in tegenstelling tot de arts in Duitsland. Verzoekster heeft besloten deze ingreep te ondergaan. Het Zorginstituut heeft beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een (verzekerings)indicatie bestaat voor de betreffende ingreep. Omdat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een (verzekerings)indicatie had, beslist de commissie dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de operatieve ingreep niet hoeft te vergoeden.