Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 november 2019, SKGZ201900771

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 november 2019
Datum publicatie: 7 november 2019

Verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar zich ten onrechte op het standpunt stelt dat sprake is van een betalingsachterstand. De ziektekostenverzekeraar is daarnaast gehouden de te veel betaalde bedragen terug te storten. Tijdens de procedure is gebleken dat er ten onrechte een betaling is geboekt op de niet meer verschuldigde premie voor de maand januari 2019. Daarom bestaat er een overschot van € 326,55. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar niet is gehouden meer dan dit bedrag aan verzoeker te restitueren.