Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201801726

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoekster wil een aangezichtscorrectie én haartransplantatie ondergaan in Málaga (Spanje). De ziektekostenverzekeraar geeft verzoekster voor de haartransplantatie geen toestemming, omdat deze niet doelmatig zou zijn. De commissie geeft de ziektekostenverzekeraar hierin gelijk. Verzoekster kan de kaalheid met een haarwerk of pruik camoufleren. De toestemming op grond van Vo. nr. 883/2004 is door de ziektekostenverzekeraar daarom terecht geweigerd. De ziektekostenverzekeraar heeft tijdens de procedure verklaard alsnog een S2-formulier af te geven aan verzoekster op grond van Vo. nr. 883/2004 voor de aangezichtscorrectie. Mogelijk is vergoeding conform het Spaanse sociale ziektekostenverzekeringsstelsel ontoereikend. De commissie overweegt dat verzoekster in dat geval recht heeft op aanvulling van deze vergoeding tot het toepasselijk Nederlandse tarief.