Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901421

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

De commissie beslist dat het bij verzoekster afbouwen van het middel sertraline binnen acht weken door middel van taperingstrips geen rationele farmacotherapie is. De commissie sluit hierbij aan bij het advies van Zorginstituut Nederland.