Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 november 2019, 2019053785, SKGZ201900233

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU-EER, Duitsland, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeskundige therapie, vitamines
Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage
1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, art. 20 Vo. nr.
883/2004