Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 juli 2021, 2021025975, SKGZ202100543

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 8 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdsplastiek via bicoronale, pretrichiale
benadering met haarlijncorrectie in combinatie met een wenkbrauwlift, kinplastiek, manvrouw transgender, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.