Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 maart 2021, SKGZ202001519

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 3 maart 2021
Verzoeker heeft geen recht op volledige vergoeding van zorgkosten, omdat hij planbare zorg heeft afgenomen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Verzoeker heeft in een ziekenhuis in Turkije een staaroperatie ondergaan aan beide ogen. De ziektekostenverzekeraar heeft aan hem 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Omdat de ziektekostenverzekeraar aanvankelijk een hogere vergoeding had toegekend, heeft hij deze van verzoeker teruggevorderd. De commissie overweegt dat verzoeker op grond van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden recht heeft op vergoeding van 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief, omdat hij zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heeft gewend. Het staat de ziektekostenverzekeraar vrij het bedrag dat hij teveel heeft vergoed van verzoeker terug te vorderen, omdat voor dat deel sprake is van onverschuldigde betaling.