Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2020, 2019063700, SKGZ201901694

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 januari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie bovenarmen, borstreconstructie
door middel van LD-flap zonder prothese
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv