Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 9 januari 2019, SKGZ201800320

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 januari 2019
Datum publicatie: 18 februari 2019

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen categorie 6, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen