Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 augustus 2020, SKGZ201902553

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 26 augustus 2020
Datum publicatie: 27 augustus 2020
Een zorgverzekeraar mag de verzekeringsvoorwaarden ten nadele van zijn verzekerden wijzigen, maar moet hen hierover wel goed informeren.

De ziektekostenverzekeraar heeft de voorwaarden met betrekking tot vergoeding van alternatieve geneeswijzen met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd. Dit valt uit in het nadeel van verzekerde. De ziektekostenverzekeraar heeft verzekerde hierover onvoldoende duidelijk geïnformeerd. Daarmee heeft hij niet aan zijn informatieplicht voldaan. De ziektekostenverzekeraar heeft besloten in 2019 eenzelfde dekking te bieden als in 2018, zodat verzoeker van de wijzigingen verder geen (financieel) nadeel ondervindt. De commissie ziet om die reden geen aanleiding andere consequenties aan de schending van de informatieplicht te verbinden, anders dan dat de ziektekostenverzekeraar het entreegeld aan verzekerde moet betalen.