Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 december 2019, 2019040555, SKGZ201900908

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 december 2019
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2018