Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 juni 2021, SKGZ201902617

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand.

De commissie overweegt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij meer of andere betalingen heeft gedaan dan blijken uit de opgave van de ziektekostenverzekeraar. Daarom is de betalingsachterstand juist vastgesteld. Ook is verzoekster terecht aangemeld als wanbetaler bij het CAK.