Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 februari 2019, SKGZ201801340

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019

Hulpmiddelenzorg, hoortoestel, indicatieprotocol, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen