Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 september 2019, 2019040166, SKGZ201801231

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Paramedische zorg, fysiotherapie, verlenging machtiging, doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv