Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201902000

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoekster heeft diabetes mellitus type 1. Vanwege deze aandoening is zij afhankelijk van een goed werkende insulinepomp. Van de ziektekostenverzekeraar heeft verzoekster een insulinepomp van het merk Medtronic type MM640G verstrekt gekregen. De normale gebruiksduur hiervan bedraagt drie jaar. Sinds verzoekster de pomp verstrekt heeft gekregen vertoont deze veel technische problemen. Zo valt de pomp regelmatig uit en worden de geluidsalarmen niet weergegeven. Vanwege deze storingen is de pomp al verschillende malen gerepareerd en heeft verzoekster zelfs al een keer een vervangend exemplaar gekregen. Door de problemen heeft verzoekster geen vertrouwen meer in de insulinepomp van het type MM640G en wil zij graag dat deze wordt vervangen door een pomp van het type MM670G.
Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat verzoekster de door haar gewenste insulinepomp van het type MM670G gedurende drie maanden op proef krijgt. Als deze pomp goed blijkt te functioneren, zal de ziektekostenverzekeraar overgaan tot verstrekking. Treden nog problemen op, dan zoeken partijen samen naar een oplossing.