Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 juni 2020, 2019062490, SKGZ201901390

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond, intrekken verleende machtiging, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: