Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601423

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 22 maart 2017
Datum publicatie: 23 maart 2017

Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, taperingstrips, paroxetine, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen