Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 maart 2021, SKGZ202000756

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Verzoekster kan aanspraak maken op een ambulante flebectomie volgens Muller. De aanvraag voor orthopedische schoenen is door de ziektekostenverzekeraar terecht afwezen. Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van 12 paar steunzolen. Zij heeft ook geen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een ambulante flebectomie volgens Muller. Uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat dit een verzekerde prestatie is en verzoekster hiervoor een verzekeringsindicatie heeft, zodat zij hierop aanspraak heeft. De commissie ziet in hetgeen de ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd geen aanleiding van het advies van het Zorginstituut af te wijken.
Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor orthopedische schoenen. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoekster gevraagd aanvullende informatie aan te leveren. Omdat zij dit niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft gedaan, is de aanvraag afgewezen. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar daarmee correct heeft gehandeld. Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar declaraties ingediend voor 12 paar steunzolen. Hiervan heeft de ziektekostenverzekeraar 4 paar vergoed en verzoekster gevraagd nader te onderbouwen waarom zij is aangewezen op 12 paar steunzolen. Dit is door haar onvoldoende onderbouwd, zodat de ziektekostenverzekeraar niet is gehouden de resterende 8 paar steunzolen te vergoeden.
Verzoekster heeft ook een declaratie bij de ziektekostenverzekeraar ingediend voor tandheelkundige zorg. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar deze niet hoeft te voldoen, omdat de aanvullende ziektekostenverzekering AV-Top hiervoor geen dekking biedt.