Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Tussenuitspraak GcZ, 23 oktober 2019, SKGZ201801231

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Tussenuitspraak
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Paramedische zorg, fysiotherapie, verlenging machtiging, doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv,