Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,19 september 2018,SKGZ201701429

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, fertiliteitsonderzoek, ontbreken verwijzing, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek gedeeltelijk toegewezen