Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 september 2009, 29063973, SKGZ200900231

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019

HERZIEN Advies als bedoeld in artikel 11 4 Zorqverzekerinqswet, Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; gynaecomastie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv en 2.1 Rzv