Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 mei 2021, 2021008471, SKGZ202002185

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 mei 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, zopiclon, taperingstrips, rationele farmacotherapie, informatieplicht
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1
en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2020, art. 20 van de Regeling
informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017)

Bekijk ook binnen dit dossier: