Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901625

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Verzoekster heeft een hersenschudding opgelopen na een val van een trap. Hiervoor is zij behandeld door een fysiotherapeut en neuroloog. Omdat verzoekster na acht maanden nog steeds klachten ondervond, heeft de neuroloog haar doorverwezen voor medisch-specialistische revalidatie. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen op de grond dat verzoekster toe kan met eerstelijns zorg. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten van medisch specialistische revalidatie, en volgt hiermee het advies van het Zorginstituut. Verzoekster heeft geen indicatie voor deze zorg, en heeft daarnaast niet voldaan aan het zogenoemde 'stepped care' principe