Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801031

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, fraude door de
zorgverzekeraar
Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, art. 16 Zvw en art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing