Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 juni 2021, SKGZ202002185

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Verzoekster heeft geen aanspraak op taperingsstrips met zopiclon, omdat zij hiervoor geen indicatie heeft.

Verzoekster maakt gebruik van taperingstrips om het gebruik van het middel zopiclon af te bouwen. Zopiclon is een zogenoemde benzodiazepinereceptor-agonist die alleen voor vergoeding in aanmerking komt als deze is voorgeschreven voor één van de indicaties als vermeld in artikel 57a van bijlage 2 Rzv. Aan deze voorwaarde is
in geval van verzoekster niet voldaan.