Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02150

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 3 november 2011

EU/EER, mondzorg, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2007, 2008, 2009 en 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 2009 en 2010, artikel 7:925 lid 1 BW, verzoek afgewezen