Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201602552

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 september 2017
Datum publicatie: 14 september 2017

Farmaceutische zorg, Inspra®, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt.10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen