Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 augustus, 2020026038, SKGZ201902630

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 9 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.10 en
2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.19a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019