Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 februari 2021, SKGZ202001801

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij op grond van een medische noodzaak is aangewezen op het (merk)geneesmiddel Losec MupsĀ®

Verzoekster krijgt de voorkeursgeneesmiddelen afgeleverd die door de ziektekostenverzekeraar zijn aangewezen. Verzoekster kan aanspraak maken op een ander (merk)geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als het medisch onverantwoord is de aangewezen voorkeursgeneesmiddelen te gebruiken. Het is aan verzoekster dit laatste aannemelijk te maken en hierin is zij niet geslaagd.