Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 april 2020, 2020008973, SKGZ201901583

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 april 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid
: Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en
Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: